Yleistä

Käyttöehdot koskevat kaikkia vierailijoita Kulutusluotta24.fi sivustolla. Säännöstä poikkeaminen vaatii aina sivuston ylläpidon kirjallisen suostumuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksytään käyttöehdot täysimittaisesti. Mikäli et hyväksy kaikkia ehtoja, lopeta sivuston käyttäminen välittömästi ja sulje selaimen välilehti missä sivusto on avoinna. Jatkamalla käyttöä osoitat hyväksyväsi ehdot kokonaisuudessaan. Kulutusluottoa24.fi on lainatuotteiden sekä lainapalveluiden mainontaan keskittynyt sivusto. Sivuston ylläpitäjä ei ota mistään vastuuta sivustolta mahdollisesti löytyvistä vääristä tiedoista, muuttuneista tarjouksista tai muusta, mikä koskee mainoksen, tarjouksen tai sopimuksen sisältöä. Vierailijalla on käyttöoikeuden myötä lupa selailla sivustoa online ja offline – moodissa, mutta tallennetussa offline versiossa kaikkien osien toimivuutta ei voida taata. Käyttöoikeuksia koskevia rajoituksia tekijänoikeuksien suhteen tarkennetaan seuraavassa kappaleessa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet pysyvät sivuston kehittäjällä, pois lukien sivustolta löytyvä mainosmateriaali, joka sisältää yhteistyökumppaneiden logoa, tunnuslauseita, nimeä tai muita selkeästi tunnettuja tietoja. Kaikki muu sisältö kuten teksti, video, kuvat, sivuston ulkonäkö, sivun lähdekoodi tai muut vastaavat tiedot ovat kokonaan suojattu tekijänoikeuksin, ja kaikki kopiointi ilman lupaa on ehdottomasti vastoin käyttöehtoja. Luvaton kopiointi voi johtaa juridisiin toimenpiteisiin. Lue lisää immateriaalioikeuksista

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Sivustolta löytyy linkkejä ulkopuolisiin WWW – sivustoihin. Sivustot ovat lainoja myöntävien lainapalveluiden linkkejä, joiden lainatuotteita mainostetaan sivustolla. Kulutusluottoa24.fi ei ota vastuuta linkkien sisällöstä, tietoturvasta, rekisterien muodostamisesta tai hallinnasta missään olosuhteissa. Kaikki edellä mainittu on sivuston ylläpitäjien vastuulla.

Ulkoiset linkit Palveluun

Ulkoiset linkit palveluun voivat löytyä sivustoilta, jotka eivät ole yhteydessä Kulutusluottoa24.fi palveluun. Palvelua ei voida pitää vastuullisena sivustoista millään tavalla, jotka linkkaavat Kulutusluotto24.fi palveluun. Kaikki vastuu pysyy ulkopuolisen sivuston ylläpitäjällä koskien rekistereiden muodostusta, tietoturvaa, tietojen keräämistä, tai kaikkea muuta vastaavaa toimintaa.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu toimimaan palvelussa Kulutusluottoa24.fi sivuston käyttöehtoja kunnioittaen. Kaikki lakien vastainen toiminta on ehdottomasti kiellettyä. Mitään häirintää palvelun ylläpitoa kohtaan ei suvaita. Käyttäjä tiedostaa olevansa itse vastuussa kaikista seuraamuksista, mitä lainan ottamisesta tai sen maksamisesta voi seurata, eikä Kulutusluottoa24.fi ole seuraamuksista missään vastuussa millään muotoa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

  • Mikäli on alle 18 vuotias
  • Ei ole juridisesti oikeustoimikelpoinen
  • Aikoo kopioida tai kerätä sivustolta tietoja ilman ylläpidon suostumusta
  • Ei sitoudu noudattamaan asetettuja, voimassa olevia käyttöehtoja

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot luvataan säilyttää huolellisesti salatussa muodossa. Kaikki mitä sivusto käyttäjästä kerää tallennetaan anonyymissä muodossa, jolloin kerätyt tiedot eivät ole mahdollista yhdistää yksittäiseen käyttäjään tunnistettavasti. Tietoja säilytetään tarpeelliseksi katsotun ajan, tai kunnes projekti mitä varten tietoja on kerätty, saadaan suoritettua loppuun onnistuneesti. Tämä jälkeen tiedot poistetaan palvelimelta tietoturvalliseen tapaan. Pidätämme oikeuden siirtää tietoja eri maiden välillä, sekä ETA – alueen ulkopuolelle tarkasti valittujen yhteistyökumppaneiden käytettäväksi suunnitellussa kehitystyössä. Jos haluat tietää lisää suoramarkkinoinnin tai muun mainonnan estämisestä

Tietoturva

Teemme kehitystyötä tietoturvan varmistamiseksi sekä tarjoamme henkilöstölle koulutusta turvallisen palvelun luomiseksi. Pidämme järjestelmän tietoturvan aina tuoreimmassa päivityksessä ja kaikki palvelimella toimivien ohjelmistojen haavoittuvuudet paikataan aina välittömästi. Tietoja sivustolla siirretään aina vahvan 128 bittisen SSL – salauksen turvin, mikä varmistaa tietojen koskemattomuuden mahdollisen tietomurron sattuessa. Palvelimet joilla Kulutusluottoa24.fi toimii, sijaitsee turvallisuusluokituksen saaneissa konesaleissa, minne on pääsy vain tarkasti merkityillä henkilöillä. Kaikki henkilö, jotka käsittelevät käyttäjistä kerättyjä tietoja rekisteröidään ja tallennetaan lokiin mahdollisen tietojen turhan käsittelyn välttämiseksi. Epäselvissä tilanteissa voimme selvittää ketkä henkilöt tietoja ovat katsoneet.

Muutokset ja muokkaukset

Jos tallennettuihin tietoihin halutaan tehdä muutoksia, pitää muutospyyntö tehdä suoraan Kulutusluottoa24.fi palvelun ylläpidolle asiakaspalvelun kautta kirjallisessa muodossa. Muutospyyntö tulee olla allekirjoitettu toimituksen yhteydessä. Tietojen poistaminen palvelun tietokannasta tapahtuu samalla tavalla, kuin tietoihin kohdistuva muutospyyntö.

Vastuunrajoitus

Kulutusluotto24.fi vapauttaa itsensä kaikesta vastuusta koskien kolmansien osapuolien, mainostajien tai muiden vastaavien tahojen sivustojen sisältöä, tietoturvaa tai toimintaa. Kulutusluotto24 ylläpito ole vastuullinen mihinkään lainaamiseen liittyvästä, lainamainosten sisällöstä, lainapäätöksen tekemisestä tai luoton maksamisesta. Kaikki näihin liittyvät vastuut jäävät luotonmyöntäjälle. Oikeudellisesta vastuusta