Nämä ovat Kulutusluottoa24.fi sivuston tietosuojakäytäntö sekä evästeet sivu. Löydät lisätietoja koskien tietojen keräämistä, hallintaa, käsittelyä ja evästeitä koskien.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä sitoudutaan noudattamaan erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Kaikki henkilöt, jotka henkilötiedoiksi laskettavia asioita käsittelee, on nimetty tehtävään ja tarjottu riittävä koulutus koskien tietosuojaa sekä turvallista ja hyvää tietojenkäsittelyn tapaa. Tietoja ei kerätä, tallenneta tai käsitellä turhaan, vaan ainoastaan tarpeen mukaan. Kehitysprojekteissa käytettävä sivustoanalytiikka mahdollistaa palvelun parantamisen käyttäjiltä saatujen mallien mukaan, joka on suurin syy tietojen keräämiselle. Kulutusluottoa24.fi ei pyri muodostamaan erillistä käyttäjärekisteriä tunnistetietoineen, vaan se muodostuu automaattisesti IP – osoitteiden keräämisen perusteella. Emme siis talleta mitään muuta yksilöivää tietoa, kuin IP – osoitteen anonyymisoidussa sekä salatussa muodossa. Muut tiedot mitä voimme kerätä ovat maa, vierailun ajankohta, käytetty laite, selain, sivusto miltä palveluun saavuttiin tai muut vastaavat käyttäytymiseen liittyvät tiedot.

Tietojen luovuttaminen, siirtäminen ja poistaminen

Pidätämme oikeuden luovuttaa tietoja salatussa muodossa ja anonyymisoidusti valittujen yhteistyökumppaneiden ja sisaryritysten käyttöön. Tietojen luovutusta voidaan tehdä etupäässä sivuston kehitystyön yhteydessä, palvelun parantamisen ja yleisen käytön analysoimisen tekemiseksi. Tietoja voidaan siirtää suomesta toiseen EU – valtioon, tai EU – alueiden ulkopuolelle tarpeen niin vaatiessa. Ilman painavaa syytä siirtoa ei tehdä. Painavaksi syyksi lasketaan palvelun muuttaminen, palvelimen siirto toiseen maahan, palvelintarjoajan muuttaminen tai muu tietoliikenne yhteyksiin, ylläpitoon tai kehittämiseen liittyvän syyn varjolla. Säilytämme tietoja tarpeelliseksi katsotun ajan, jonka jälkeen ne poistetaan palvelimelta sekä tietokannasta. Poistaminen tehdään tietoturvallisia periaatteita. Tietoja säilytetään sopivaksi katsotun ajan, tai kunnes niitä ollaan saatu käytettyä suunniteltuihin tarkoituksiin palvelun kehittämisessä tai parantamisessa.

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme mahdolliset henkilötiedoksi laskettavat tiedot huolellisesti salauksella. Salauksen tarkoitus on varmistaa, että mahdollisen tietomurron tai muun väärinkäytöksen sattuessa tiedot eivät ole suoraan luettavassa muodossa. Salaukseen käytettyä avainta säilytetään yhden henkilön toimesta. Rekisterin selailusta, muutoksista tai muusta käytöstä jää lokikirjoihin jälki. Tämä on tarkoitus estää tarpeetonta tietojen tutkimista. Tallennetut tiedot eivät sisällä mitään henkilötietoja muodossa, missä ne voitaisiin yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Kaikki tiedot tallennetaan anonyymisoidusti, jolloin mitään tunnistavia tietoja (IP – osoite) ei voida yhdistää muiden tietojen kanssa. Jos asiakkaalta kerätään sähköpostiosoitetta, nimeä tai muita tietoja, niin se tehdään aina lomakkeella ja käyttäjän selkeällä suostumuksella. Artikkeli henkilötietojen suojaamisesta

Evästeet ja muu seuranta

Käytämme sivustolla evästeitä suorittamaan analytiikassa käytettävää seurantaa, käyttäjien valintojen muistamiseksi, palaavan käyttäjän tunnistamiseksi, tiettyjen selaintietojen ja käyttäytymisen signaalien tallentamiseen. Evästeet palvelussamme ovat kahden tyyppisiä: Kertaluontoisia evästeitä ja seurantaan tarkoitettuja evästeitä. Seurantaan tarkoitetut evästeet säilyvät koneen muistissa myös sen jälkeen, kun sivustolta on poistuttu ja selain suljettu. Seuranta evästeiden avulla tunnistaan palaava käyttäjä, hänen tekemät asetusvalinnat, sekä muut tiedot, jotka vaikuttavat palvelun tarjoamiseen käyttäjälle. Kertaluonteiset evästeet, eli niin sanotut istuntokohtaiset evästeet asennetaan uudelleen jokaisen vierailun yhteydessä, ja poistetaan automaattisesti, kun sivulta poistutaan ja selain suljetaan. Voit halutessasi ottaa pois päältä, tai rajoittaa niiden toimintaa selaimen asetuksista, tai Googlen yleisistä eväste – asetuksista. Evästeiden toiminnan estäminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on EU:n henkilötietolain nojalla oikeuksia omiin tietoihinsa. Näitä oikeuksia on tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen. Kaikki muutosta, korjausta tai poistoa koskevat pyynnöt tulee tehdä käyttäen virallista tietojentarkistus lomaketta, joka toimitetaan allekirjoitettuna Kulutusluottoa24.fi asiakaspalveluun.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset tulevat voimaan välittömästi. Ilmoitamme muutoksista sivustoilla, mikä se vaatii käyttäjältä hyväksynnän käytön jatkamiseksi. Hyväksyntää varten ei tarvitse tehdä erillisiä toimenpiteitä, vaan jatkamalla palvelun käyttöä hyväksytään uudet ehdot.

Rekisterinpitäjä

Postiosoite: Kulutusluottoa24, PL 44/191, 33100 Tampere, Suomi Käyntiosoite: Kulutusluottoa24.fi Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere info@kulutusluottoa24.fi puh. 010 8500 8491